Osvědčení o předložení listiny


Osvědčení o předložení listiny se provádí tak, že notář připojí k předložené listině doložku, ve které uvede den, měsíc a rok, ve kterém byla listina vyhotovena. Tato doložka se umístí přímo na předloženou listinu nebo na samostatný list papíru, který je následně pevně připojen k předložené listině.

V ověřovací doložce může být také uveden údaj o hodině, kdy byla listina předložena. Jestliže má klient zájem na připojení údaje o hodině předložení listiny, je vhodné na to notáře upozornit. Při žádosti o osvědčení o předložení listiny není nutné, aby žadatel prokazoval svou totožnost.

Osvědčení o předložení listiny je nutné provést pouze připojením výše uvedené doložky, jiný způsob, např. sepsáním notářského zápisu o předložení listiny, zákon nepřipouští.

Příklad:
Pan Adam si sepsal prohlášení, přičemž mu záleží na tom, aby bylo přesně osvědčeno, v který den toto prohlášení bylo učiněno. Prohlášení předloží notáři, který mu na listinu připojí osvědčení o předložení listiny, ve kterém bude uvedeno datum, kdy bylo prohlášení notáři předloženo.

Notářská kancelář v Hradci Králové
JUDr. Jana Čírtková
Šafaříkova 550, Hradec Králové, 500 02
tel. / fax: 495 518 527
e-mail: jana.cirtkova@notarvhk.cz
e-mail: jcirtkova.notar@nkcr.cz

Úřední hodiny
Po-Čt: 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Pá: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Notářská komora České republiky Czech Point