Změna stanov společenství vlastníků jednotek


Změny stanov ve společenstvích vlastníků jednotek schvaluje nejvyšší orgán společenství - shromáždění. Postup při těchto změnách může být odlišný podle toho, kdy společenství vzniklo a jaký je obsah jeho stanov. I s ohledem na aktuální judikaturu soudů je třeba, aby v konkrétním případě notář posoudil, zda je třeba pro osvědčení rozhodnutí shromáždění o změně stanov sepsat notářský zápis.

Změny stanov se schvalují na shromáždění společenství vlastníků jednotek a schvalují je přítomní vlastníci jednotek nadpoloviční většinou hlasů, nestanoví-li stanovy potřebu vyššího počtu hlasů. Notář vám poradí s formulací jednotlivých ustanovení stanov tak, aby nebyly v rozporu se zákonem.

Příklad:
Společenství vlastníků jednotek hodlá změnit svoje stanovy. Za účasti notáře uskuteční shromáždění, které rozhodne o příslušných změnách. Notář o těchto změnách sepíše notářský zápis a poté změny zapíše do veřejného rejstříku.

Notářská kancelář v Hradci Králové
JUDr. Jana Čírtková
Šafaříkova 550, Hradec Králové, 500 02
tel. / fax: 495 518 527
e-mail: jana.cirtkova@notarvhk.cz
e-mail: jcirtkova.notar@nkcr.cz

Úřední hodiny
Po-Čt: 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Pá: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Notářská komora České republiky Czech Point